Verordening 2201/2003 van 27 november 2003

Hoofdstuk II. Bevoegdheid

Afdeling 1. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwelijk

Art. 3 Algemene bevoegdheid

Art. 4 Tegenvordering: Het gerecht waarvoor een procedure op grond van artikel 3 aanhangig is, is ook bevoegd kennis te nemen van een tegenvordering, mits deze binnen het toepassingsgebied van deze verordening valt.

Art. 5 Omzetting van scheiding van tafel en bed in echtscheiding

Art. 6 Exclusieve aard van de bevoegdheden op grond van de artikelen 3, 4 en 5

De echtgenoot die:

a) zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied van een lidstaat heeft; of

b) onderdaan van een lidstaat is of, in het geval van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, zijn "domicile" (woonplaats) op het grondgebied van een van die lidstaten heeft,

kan slechts op grond van de artikelen 3, 4 en 5 voor de gerechten van een andere lidstaat worden gedaagd.

Art. 7 Residuele bevoegdheid

1. Indien geen gerecht van een lidstaat op grond van de artikelen 3, 4 en 5 bevoegd is, wordt in elke lidstaat de bevoegdheid beheerst door de wetgeving van die lidstaat.

2. Tegenover een verweerder die zijn gewone verblijfplaats niet op het grondgebied van een lidstaat heeft en die hetzij niet de nationaliteit van een lidstaat bezit, hetzij, in het geval van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, zijn "domicile" (woonplaats) niet op het grondgebied van een van die lidstaten heeft, kan een onderdaan van een lidstaat die zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied van een andere lidstaat heeft, evenals de onderdanen van die lidstaat, zich beroepen op de aldaar geldende bevoegdheidsregels.

 

2747.com / law / Echtscheidingsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Belgische wetboek van internationaal privaatrecht

Internationale bevoegdheid inzake de huwelijksrelatie

 

2747.com / law / Echtscheidingsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht