law - divorce - lifeinsurance

Volgende teksten kunnen worden opgenomen in een overeenkomst echtscheiding bij onderlinge toestemming:
Men moet een keuze maken tussen 1 van de 3 opties:

1.5. Levensverzekeringen – groepsverzekeringen – schuldsaldoverzekeringen
Afkopen en verdelen OF Afzien van de begunstiging  OF Dienen tot aflossing van de lening
De partijen komen overeen de levensverzekering bij de … polisnummer … af te kopen en het saldo tussen beiden te verdelen, ieder voor de helft.