law - divorce - lifeinsurance

Volgende teksten kunnen worden opgenomen in een overeenkomst echtscheiding bij onderlinge toestemming:
Men moet een keuze maken tussen 1 van de 3 opties:

1.5. Levensverzekeringen – groepsverzekeringen – schuldsaldoverzekeringen
Afkopen en verdelen OF Afzien van de begunstiging  OF Dienen tot aflossing van de lening

De verzekeringsprestaties van de schuldsaldoverzekering bij de maatschappij … die tijdens de proeftijd of na de overschrijving van de echtscheiding opeisbaar worden, zullen zoals met deze maatschappij overeengekomen werd, uitsluitend dienen tot de gehele/gedeeltelijke aflossing van het bij overlijden of bij de eindtermijn van de leningsovereenkomst verschuldigde bedrag.
Voor het saldo komen partijen overeen dat dit aan de verzekeringsnemer of zijn erfgenamen zal worden uitbetaald. De verzekeringsnemer zal de verzekeraar van de nieuwe aanwijzing op de hoogte brengen.