Vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vermogen na echtscheiding in 2006

Aanvang van de vereffening-verdeling

Is de aanstelling definitief en correct?

De noodzaak van een boedelbeschrijving

Het bepalen van de vereffeningsdatum

Het proces-verbaal van opening van werkzaamheden

Het verzamelen van de nodige gegevens

Het sluiten van deelakkoorden

De mogelijkheid voor de notaris om zich te wenden tot de rechtbank

Moeilijkheden bij het opmaken van de boedelbeschrijving

De Staat van vereffening-verdeling

Het proces-verbaal van beweringen en zwarigheden

De homologatieprocedure