Uittreksel uit de huwelijksakte

Bij het verzoekschrijft tot EOT moeten een uittreksel uit de huwelijksakte worden gevoegd. Indien dit een buitenlandse akte is, zal het uittrksel moeten voorzien worden van een apostille, of indien dat niet zou mogelijk zijjn, moeten worden gelegaliseerd. Bovendien zullen de documenten beedigd moeten vertaald worden indien ze zijn opgesteld in een andere taal dan die van de procedure.

 

2747.com / law / divorce / marriage certificate

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht