Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

Ingeval van onderlinge toestemming zal er niet gedagvaard worden om uit de echt te scheiden. In dit geval zullen de echtgenoten vrijwillig voor de rechter verschijnen. Bij het verzoekschrijft tot echtscheiding dat uitgaat van beide echtgenoten zullen zij ook de regeling voegen die zij onderling getroffen hebben.

 

Facultatieve voorafgaande boedelbeschrijving

Notariele boedelbeschrijving (dit is niet verplicht)

 

Regelingsakte

Familiale overeenkomst

De overeenkomst over de wederzijdse rechten (Vermogensrechtelijke overeenkomst)

Notariele akte of onderhandse akte

Toebedeling van onroerende goederen (slotakte, overschrijving op hypotheekkantoor)

 

De procedure

Er wordt een verzoekschrijft neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Bij dat verzoekschrijft worden volgende stukken gevoegd:

- regelingsakte (en eventueel boedelbeschrijving)

- uittreksel geboorteakte beiden echtgenoten en de minderjarige kinderen

- uittreksel huwelijksakte

- bewijzen van woonst een nationaliteit

 

Eerste verschijning, tweede verschijning

 

Tegenstelbaarheid

Overschrijving in de register van de Burgerlijke Stand

 

2747.com / law / divorce / mutual agreement

contact

Internationaal privaatrecht

Echtscheidingsrecht

Huwelijksvermogensrecht

Internationaal privaatrecht

Fiscaal recht

Notarieel recht

Erfrecht

Vennootschapsrecht

Adoptierecht

Burgerlijk recht