Wijziging echtscheidingsrecht: algemeen kader

De echtscheiding op gezamenlijke verzoek

Globaal akkoord vooraf - Gedeeltelijk akkoord vooraf - Geen akkoord vooraf

Artikel 1257 Ger.W.

De regeling in verband met de vereffening en verdeling van het huwelijksvermogen zal slechts definitief zijn als de regeling globaal is.

Deelakkoorden inzake de vereffening en verdeling van het huwelijksvermogen zullen pas definitief worden bij het sluiten van een globaal akkoord.