Wijziging echtscheidingsrecht: algemeen kader

De echtscheiding op gezamenlijke verzoek

Globaal akkoord vooraf - Gedeeltelijk akkoord vooraf - Geen akkoord vooraf

De echtgenoten kunnen hun akkoorden over de kinderen laten homologeren tijdens de echtscheidingsprocedure ingevolge artikel 1256 Ger.W.