Wijziging echtscheidingsrecht: algemeen kader

De echtscheiding op gezamenlijke verzoek

Globaal akkoord vooraf - Gedeeltelijk akkoord vooraf - Geen akkoord vooraf

Het echtscheidingsvonnis zal het globaal akkoord homologeren. Artikel 1255 par. 1 lid 4 Ger.W. voorziet dit.

Het bedrag van de uitkering na echtscheiding zal later kunnen worden gewijzigd door de rechter. In een echtscheiding op gezamenlijk verzoek kunnen de echtgenoten de mogelijkheid tot aanpassing van een onderhoudsuitkering niet uitsluiten.