De notaris en de echtscheiding

Over de echtscheding in Belgie:

schuld

levensverzekering

kostprijs

bankrekening

volmacht

nalatenschap

overspel

hypotheek

Echtscheiding en de notaris

Ingeval er geen onroerend goed is, kan men evetueel ook zijn echtscheiding bij onderlinge toestemming zonder een notaris regelen.

 

In 2005 komen mensen voor een echtscheiding met ondelinge toestemming vaak bij een notaris langs. Hij stelt de overeenkomst op en stelt het dossier samen dat hij bij de rechtbank van eerste aanleg indient. Vervolgens moeten de echtgenoten tweemaal (met een tussenperiode van 3 maanden) voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg verschijnen.

1. Bij de notaris kan U een echtscheiding bij onderlinge toestemming laten opmaken.

2. Ingeval de vereffening-verdeling van het vermogen van de echtgenoten zeer moeizaam verloopt, kan de rechtbank een notaris aanwijzen om een vereffening-verdeling op te stellen

Zie ook: ECHTSCHEIDING - eot

by www.2747.com / 2747 / law / divorce