De notariele akte inzake echtscheiding

Ingeval de echtgenoten in het kader van hun echtscheiding een regeling treffen over onroerende goederen, zal deze regeling moeten worden overgeschreven op het hypotheekkantoor om tegenstelbaar te zijn aan derden. Op het hypotheekkantoor worden enkel notariele akte aanvaard ter overschrijving, zodat in dat geval voor de echtscheidingsregeling een beroep zal moeten worden gedaan op een notaris voor de opmaak van notarieke akten.

Zijn er geen onroerende goederen, zullen die verkocht worden of valt er niets over te regelen (aangezien ze bij scheiding van goederen op naam blijven van diegene aan wie ze toebehoren), dan kan de hele echtscheidingsprocedure bij onderlinge toestemming afgehandeld worden op basis van onderhandse documenten. De EOT kan dan met een eenvoudig verzoekschrijft aan de rechtbank gevraagd worden.

De facultatieve voorafgaandelijke boedelbeschrijving

Indien deze akte wordt opgesteld zal het uiteraad een notariele akte zijn. Indien de echtgenoten in het kader van hun onderhandse regelingsakte een invetaris van hun goederen hebben gemaakt, zou dit de notariele boedelbeschrijving kunnen vervangen.

 

De regelingsakte

 

De slotakte

In deze akte wordt vastgesteld dat de echtscheiding is doorgegaan en werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Deze akte wordt overgeschreven op het hypotheekkantoor.

 

2747.com / law / divorce/ notary deed

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht