law - divorce - petition

VERZOEKSCHRIFT TOT ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

Inventaris van de genummerde en gebundelde bijlagen :
1. de overeenkomsten opgesteld met toepassing van de artikelen 1287 en 1288 Ger.W.
2. twee uittreksels uit de geboorteakten van de echtgenoten
3. één uittreksel uit de huwelijksakte van de echtgenoten
4. twee bewijzen van woonst met vermelding van nationaliteit van ieder van de echtgenoten

Bij het verzoekschrift wordt een afschrift van het verzoekschrift en van de bijlagen gevoegd.

In tegenstelling tot andere echtscheidingsprocedures vereist de echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2009 nog steeds dat het verzoekschrift een aantal bijlagen bevat (die niet vereist zijn in andere echtscheidinsgprocedures):

Het gaat hierbij onder andere om uittreksels van geboorteakten en een uittreksel uit de huwelijksakte. Deze wettelijke vereiste is terug te vinden in artikel 1288bis Ger.W.