Volmacht kan soms bij EOT

De Voorzitter dan de rechtbank van eerste aanleg kan toestemming geven dat iemand volmacht geeft aan een advocaat om te verschijnen voor de rechtbank.

Normaal bij een echtscheiding bij onderlinge toestemming moeten de echtgenoten tweemaal persoonlijk verschijnen voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

In uitzonderlijke gevallen, zoals verblijf in het buiteland voor het werk, kan de voorzitter toestemmen dat deze verschijning bij volmacht kan gebeuren.