Volmacht om te scheiden in Kazakhstan

Ondergetekende
.......................

Verklaart hierbij:

1) Dat ik gehuwd ben te ......... op ........ waarvan akte in het huwelijksregister op ........ onder het nummer .........

2) Dat ik uit de echt wenst te scheiden van de heer ....... geboren te ....... op .........

3) Dat de heer ....... mij geen onderhoudsgeld verschuldigd is op voorwaarde dat ik hem ook geen onderhoud verschuldigd ben.

4) Dat ik geen kinderen heb gekregen tijdens ons huwelijk.

5) Dat ik volmacht geeft aan .........
om alles in orde te brengen wat betreft de echtscheiding tussen mijzelf en de heer ..........

Ondertekend te ......... op .......

Vervolgens wettigt de notaris de handtekening hierboven geplaatst.