Verordening 2201/2003 van 27 november 2003

Verordening betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk II. Bevoegdheid: Afdeling 1. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwelijk - Afdeling 2. Ouderlijke verantwoordelijkheid - Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen

Hoofdstuk III. Erkenning en tenuitvoerlegging

Hoofdstuk IV. Samenwerking tussen centrale autoriteiten inzake ouderlijke verantwoordelijkheid

Hoofdstuk V. Verhouding tot andere instrumenten

Hoofdstuk VI. Overgangsbepalingen

Hoofdstuk VII. Slotbepalingen

Bijlage I Certificaat betreffende beslissingen in huwelijkszaken, bedoeld in artikel 39

Bijlage II Certificaat betreffende beslissingen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, bedoeld in artikel 39

 

2747.com / law / Echtscheidingsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Brussel IIbis

Verordening 2201/2003/EG van de Raad betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000

Deze verordening van de Raad kwam tot stand op 27 november 2003 (P.B., L. 338, 23 december 2003)

De eerdere verordening verordening van de Raad van 29 mei 2000 werd ingetrokken.

De benaming die aan deze verordeningen wordt gegeven is Verordening Brussel II en Brussel II bis.

Art. 72 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2004.

Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 maart 2005, met uitzondering van de artikelen 67, 68, 69 en 70, die van toepassing zijn met ingang van 1 augustus 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

 

2747.com / law / Echtscheidingsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht