Law in Belgium - Recht in Belgie - Echtscheiding

RECHT: Echtscheiding: wat met de huurovereenkomst?

Ingeval van een echtscheiding met onderlinge toestemming  zal in 2005 in de vermogensrechtelijke overeenkomst iets worden overeengekomen over de huurovereenkomst.

C. SCHULDEN
2. Huurovereenkomsten
De rechten en verplichtingen verbonden aan de huurovereen­komst van de woning te Gemeente, Straat 12, afgesloten door de heer GZ worden uitsluitend toegekend aan de heer GZ met inbegrip van de rechten verbonden aan de gestelde huurwaarborg.
De rechten en verplichtingen verbonden aan de huurovereen­komst van de woning te Gemeente, Straat 28, afgesloten door mevrouw AJ worden uitsluitend toegekend aan mevrouw AJ met inbegrip van de rechten verbonden aan de gestelde huurwaarborg.
3. Verzekeringspremies
De premies van de brandverzekering worden vanaf de eerstvolgende vervaldag gedragen door de Heer GZ voor het eigendom te Gemeente, Straat 12 en door Mevrouw AJ voor het eigendom te Gemeente, Straat 28.

by www.2747.com - international law forum - contact