Verzegeling bij echtscheiding

Voorwaarden

Verzegeling voorafgaand aan het inleiden van de procedure tot echtscheiding: artikel 1148 Gerechtelijk Wetboek

Na het inleiden van de procedure tot echtscheiding: Nu is verzegeling zeker mogelijk

Aard van de goederen:

Ernstig belang

Procedure

Het inleiden van de procedure: via eenzijdig verzoekschrift of via mondelinge verklaring waarvan de griffier een akte opmaakt

Het verzegelen zelf:

Het verzet tegen de ontzegeling:

De ontzegeling

De boedelbeschrijving

2747.com / law / divorce / sealing

contact

Echtscheidingsrecht Aandelen en echtscheiding

Het zal juist voorafgaand aan de eist tot echtscheiding zijn dat de echtgenoten het meeste nut kunnen hebben van een verzegeling. Maar de wet voorziet niet uitdrukkelijk in deze mogelijkheid.