huwelijkscontract

Regelingsakte eot

Het huwelijksvermogensstelsel kan alleen gewijzigd worden volgens de procedure die daarvoor voorzien is in de wet.

In het kader van een echtscheiding bij onderlinge toestemming geeft de wet de echtgenoten uitdrukkelijk de mogelijkheid om het onderling erfrecht uit te schakelen tijdens de procedure (art. 1287 Ger. W.). Dit is nuttig want men blijft gehuwd (en erft van elkaar) tot de echtscheiding is uitgesproken. Maar het zou best kunnen dat het eens de echtscheidingsprocedure lopende is de echtgenoten niet meer elkaar als erfgenaam wensen.

De werking van het huwelijksvermogensstelsel kan men echter niet wijzigen zonder de wettelijke procedure daarvoor te volgen.


Tegenbrief

Indien men over de wijziging van het huwelijkvermogensstelsel een overeenkomst sluit zonder dat die de wettelijke procedure volgt, gaat deze overeenkomst in tegen een regel van dwingend recht. Deze overeenkomst  is dan ook nietig.
Maar eens de echtgenoten gescheiden zijn, kunnen zij deze nietige overeenkomst bekrachtigen. Deze bekrachtiging kan bijvoorbeeld aangetoond worden doordat men de overeenkomst is beginnen uitvoeren.
Zonder bekrachtiging blijft de tegenbrief waardeloos.


Bron: Arrest van het Hof van beroep te Gent van 13 april 2001.

Gepubliceerd: Tijdschrift voor Notarissen, 2001, pagina 675.