De regelingsakte

De voorafgaande overeenkomst ingeval van echtscheiding bij onderlinge toestemming (EOT).

Vermogensrechtelijk gedeelte

Lichamelijk roerende goederen: Inboedel (meubels), auto

Bankrekeningen:

Belastingen: overschot

Efrecht: verplichte regeling anno 2006

Onroerende goederen: toebedeling, verkoop, behoud onverdeeldheid

Schulden: Hypothecaire schulden

Huurovereenkomsten

 

Familiale overeenkomst

Op grond van artikel 1288 Ger. W. (1994) zijn de echtgenoten ertoe gehouden om volgende vier punten te regelen:

1) de verblijfplaats van elk van de echtgenoten;

2) het gezag over de persoon en het beheer over de goederen van de kinderen en het recht op persoonlijk contact;

3) de bijdrage in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding van de kinderen;

4) de uitkering tussen echtgenoten.

 

2747.com / law / divorce / settlement

contact

Notarieel recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Echtscheidingsrecht