De echtscheding en hulp en onderoud

Zolang de echtgenoten gehuwd zijn, blijven zij elkaar hulp en onderhoud verschuldigd. Dit is immers een van de gevolgen van het huwelijk en deze verplichtingen en rechten blijven bestaan zolang men niet juridisch gescheiden is.

1. Een ouder is zijn kind een opvoeding en passende opleiding verschuldigd.

2. Kinderen moeten instaan voor hun ouders.

Zie ook: ECHTSCHEIDING - onderhoud

Volgende bladzijde >>