De onverdeeldheid na echtscheiding

Behoud van de onverdeelheid

Het echtscheidingsvonnis

Dagvaarding in vereffening-verdeling

Het vonnis van vereffening-verdeling

Aanstelling van de instrumenterende notaris

De tweede notaris

De notaris aangesteld om de niet verschijnende of weigerende partijen te vertegenwoordigen

De notaris-beheerder (art 1210 Ger.W)

Het proces-verbaal van opening van werkzaamheden

 

 

2747.com / law / divorce / undivided estate

contact

Huwelijksvermogenrecht

Familiaal vermogenrecht

Echtscheidingsrecht

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

 

Het is mogelijk dat twee personen na hun echtscheiding nog samen eigenaar zijn van een aantal goederen. Vanaf de echtscheiding bestaat er alleen nog een gemeensrechtelijke onverdeeldheid tussen hen.

De echtgenoten zijn niet verplicht tussen hen tot een verdeling van hun eigendommen over te gaan. Het is best mogelijk dat zij de onverdeeldheid zullen verderzetten.