Geweld en de echtscheiding

Geweld is een grond tot echtscheidng.

.

Geweld kan ook gevolgen hebben op de vermogensrechtelijke verdeling bij de echtscheidng.

Belgium

Zie ook: ECHTSCHEIDING - overeenstemming