law - employment - act

de arbeidswet van 16 maart 1971

Volledige wettekst anno 2006

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied.
Art. 1-3, 3bis, 3ter, 3quater, 4-5
HOOFDSTUK II. - Verbod om arbeid te verrichten.
Afdeling 1. <L 1992-08-05/42, art. 1, 008; Inwerkingtreding : 01-02-1993> _ Kinderarbeid.
Onderafdeling 1. - Definities.
Art. 6
Onderafdeling 2. - Verbod van kinderarbeid.
Art. 7.1
Onderafdeling 3. - Individuele afwijking.
Art. 7.2-7.11
Onderafdeling 4. - Loon.
Art. 7.12-7.14
Afdeling 2. _ Verbod om bepaalde arbeid te verrichten.
Art. 8-10, 10bis
HOOFDSTUK III. - Arbeids- en rusttijden.
Afdeling 1. - Zondagsrust.
Art. 11-18
Afdeling 2. - Arbeidsduur.
Art. 19, 19bis, 20, 20bis, 21-26, 26bis, 26ter, 27-29
Afdeling 3. - Arbeidstijdregeling voor jeugdige werknemers.
Art. 30-34, 34bis, 34ter
Afdeling 4. - <W 1997-02-17/47, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 08-04-1998> Nachtarbeid.
Onderafdeling 1. - <W 1997-02-17/47, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 08-04-1998> Het verbod op nachtarbeid.
Art. 35
Onderafdeling 2. - <W 1997-02-17/47, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 08-04-1998> Afwijkingen op het verbod op nachtarbeid.
Art. 36-38
Afdeling V. - <Ingevoegd bij W 1997-02-17/47, art. 3; Inwerkingtreding : 08-04-1998> Het naleven van de uurroosters
Art. 38bis
Afdeling VI. - <Ingevoegd bij W 1997-02-17/47, art. 6; Inwerkingtreding : 08-04-1998> Rusttijden.
Art. 38ter
Afdeling 7. - (Pauzes). <Ingevoegd bij W 1998-12-04/31, art. 9; Inwerkingtreding : 27-12-1998>
Art. 38quater
HOOFDSTUK IV. - Moederschapsbescherming.
Art. 39, 39bis, 40-41, 41bis, 42-43, 43bis, 44-45
HOOFDSTUK V. - Algemene bepalingen.
Afdeling 1. - Schorsing van de toepassing van de wet.
Art. 46
Afdeling 2. - Advies.
Art. 47
Afdeling 3. - Toezicht.
Art. 48-52
Afdeling 4. _ Strafbepalingen.
Art. 53, 53bis, 54-59
HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen.
Art. 60-66