law - employment - application - Model B


Geachte notaris,

Naar aanleiding van de vacature op de website www.notaris.be schrijf ik U.

Gezien de activiteiten op een notariaat steeds mijn interesse hebben gehad zou ik graag dit verder zetten in een aangename werkomgeving. De activiteiten op uw kantoor lijken mij nauw aan te sluiten bij wat courant is op een notariaat.

Hierbijgevoegd verstuur ik U mijn curriculum vitae en foto.

Met hoogachtende groeten,