law - employment - application - Model C

Geachte notarissen,

Naar aanleiding van de vacature op de website www.notaris.be schrijf ik U.Met hoogachtende groeten,