Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Titel II Definities, doelstellingen en algemene bepalingen

Hoofdstuk I. Definities
Artikel 2

Hoofdstuk II. Doelstellingen
Artikel 3

Hoofdstuk III. Algemene bepalingen
Artikel 4