Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Titel III Bodemsanering

Inhoudstafel (alle Hoofdstukken)

Volledige wettekst anno 2007.


De koop akte