Vlaams Reglement rond de Bodemsanering

kortweg Vlarebo, goedgekeurd 14 december 2007
gepubliceerd 22 april 2008, erratum gepubliceerd 19 mei 2008 - volledige tekst

Hoofdstuk I. Doelstellingen Art. 2

Hoofdstuk II. Erkenning als bodemsaneringsdeskundige  Art. 27

Hoofdstuk III. Verplichting om het beschrijvend bodemonderzoek en de bodemsanering uit te voeren en te (pre)financieren Art. 47

Hoofdstuk IV. Oriënterend bodemonderzoek en beschrijvend bodemonderzoek Art. 55

Hoofdstuk V. Bodemsanering  Art. 77

Hoofdstuk VI. Andere maatregelen Art. 105

Hoofdstuk VIII. Overdrachten Art. 141

Hoofdstuk IX. Onteigening van gronden Art. 149

Hoofdstuk X. Sluiting van een risico-inrichting Art. 151Hoofdstuk XII. Waterbodems  Art. 153

Hoofdstuk XVII. Retributies  Art. 214

 Hoofdstuk XVIII. Bevoegdheden van de Vlaamse Regering  Art. 223Dit is het uitvoeringsbesluit bij het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming