Vlaams Bosdecreet van 13 juni 1990

Hoofdstuk II. De bosfuncties

Afdeling I. De economische functie

Art. 8

Afdeling II. De sociale en educatieve functie

Art. 10

Afdeling III. De milieubeschermende functie

Art. 16

Afdeling IV. De ecologische functie

Art. 18

Afdeling V. De bosreservaten

Art. 22 tot 30