Vlaams Bosdecreet van 13 juni 1990

Hoofdstuk VIII. De bosbescherming

Artikel 90 : machtiging Vlaamse regering (vervreemding bos)

Artikel 90 bis : stedenbouwkundige vergunning

Artikel 91 : overdracht of vestiging van een zakelijk recht

Artikel 90 :

....

Artikel 107 :