law - environment - forrest

Bosdecreet door A. Van Den Bossche (T. Not. 1991, 83-94)

Artikel 3 geeft een definitie van wat een bos is.

De grote vraag is: valt een goed al dan niet onder de toepassing van het bosdecreet.

Artikel 91 voorziet specifieke verplichtingen voor de notaris.


Vermeldingen in de akte

Artikel 91 werd gewijzigd in 2006 (BS 20 juni 2006)