Vlaamse Decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk II Identificatie van verontreinigde gronden. Register van de verontreinigde gronden. Gebruiksbeperkingen en voorzorgsmaatregelen. Aanpassing van de plannen van aanleg

Hoofdstuk III Bodemverontreiniging tot stand gekomen na de inwerkingtreding van dit decreet

Hoofdstuk IV Historische bodemverontreiniging - Hoofdstuk V Overdracht van gronden

Hoofdstuk VI Sluiting van inrichtingen of stopzetting van activiteiten

Hoofdstuk VII Tussenkomst van OVAM - Hoofdstuk VIIbis Vrijwillige saneringen

Hoofdstuk VIIter Sites - Hoofdstuk VIII Bevoegdheden van de Vlaamse regering

Hoofdstuk IX Afstand van eigendomsrecht - Hoofdstuk X Strafbepalingen - Hoofdstuk XI Slotbepalingen

In 2006 is er een totaal nieuw decreet tot stand gekomen.