Vlaamse Decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering

Hoofdstuk IV. Historische bodemverontreiniging

Afdeling 1. Criteria voor sanering : art. 30

Afdeling 2. Verplichting tot uitvoering van de bodemsanering : art. 31

Afdeling 3. Aansprakelijkheid en zekerheden : art. 32 - art. 33
  
Afdeling 4. Gemengde verontreiniging : art. 34
  
Afdeling 5. Verwijzing : art. 35

Afdeling 6. Bodemsaneringsorganisaties
Onderafdeling 1. Doelstelling en erkenning van bodemsaneringsorganisaties
Art. 35bis
Onderafdeling 2. Verplichte taken van erkende bodemsaneringsorganisaties
Art. 35ter
Onderafdeling 3. Facultatieve taken van erkende bodemsaneringsorganisaties
Art. 35quater
Onderafdeling 4. Subsidies
Art. 35quinquies
Onderafdeling 5. Toezicht en sancties
Art. 35sexies - art. 35septies