Vlaamse Decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering

Hoofdstuk V Overdracht van gronden

Afdeling 1. Bepalingen van toepassing op alle overdrachten

Art. 36


Afdeling 2. Bepalingen van toepassing op gronden waar een inrichting gevestigd is of was of een activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is op de lijst bedoeld in artikel 3, § 1

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40


Afdeling 3. Onteigening

Art. 41

Art. 42

Art. 43