law - environment - soil - 2008 - Vlaanderen

De overdracht van een risicogrond met een blanco bodemattest


Er is een verschil tussen grond en risico-grond. Dit verschil is niet altijd eenvoudig te maken. Het komt voor dat eigenaars gronden overdragen zonder zich ervan bewust te zijn dat ze een risico-grond overdragen. Zij kunnen dit te goedere trouw doen. En in vele gevallen zal er een blanco bodemattest voor handen zijn bij de overdracht.

Wie dergelijke risico-grond in eigendom krijgt, zal niet veel middelen hebben om zich tegen de overdrager te keren.

Het bodemsaneringsdecreet voorzien wel in een stevige rechtspositie voor de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM)