law - environment - soil
Tijdschrift voor notarissen 2008 - bijzonder nummer

Het nieuwe Bodemdecreet


Het begrip "overdracht van gronden"

Het sluiten van een overeenkomst betreffende de overdracht van gronden

De overdracht van risicogronden

Enkele bijzondere gevallen van overdracht van grond:
- huwelijkscontracten
- de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen
- huurovereenkomsten en andere gebruiksrechten
- vennootschapsakten
- de openbare verkoop, in het bijzonder de gedwongen openbare verkoop, van een risicogrond die het voorwerp is van een saneringsverplichting of andere maatregelen.

Zie ook: vormingsnamiddag 19 februari 2008