Handboek estate planning : Vermogensplanning met effect tijdens bij leven

Huwelijk en samenwoning

Huwelijksvermogensrecht
- Gemeenschapsstelsels: (Yves-Henri Leleu)
Omvang en samenstelling van het gemeenschappelijk vermogen
Uitbreiding / beperking van het gemeenschappelijk vermogen 

- Scheiding van goederen:
Zuivere scheiding van goederen
Interne / externe correcties

- Huwelijksvermogensrecht en vennootschap: ongewenste gevolgen
Het wegvallen van de bescherming van de gezinswoning

Ongehuwd samenwonen
Onderscheid feitelijk samenwonen en wetteilijk samenwonen
Samenlevingscontracten