Handboek estate planning : Vermogensplanning met effect tijdens bij leven

Rechtspersoon

Statutaire aanpassingen in de bestaande vennootschap
Aandelen: aandeelhoudersovereenkomsten, overdrachtsbeperkingen (in nv), vruchtgebruik op aandelen, preferentieel dividend
Winstbewijzen: winstbewijzen met stemrecht (art. 542 W. Venn).
Bestuur


Keuze voor andere vennootschapsvormen (omzetting van een bestaande vennootschap)
Comm.VA : quasi onaftzetbaarheid van de statutaire zaakvoerder

Tussenschuiven van een vennootschap of andere continuiteitsstructuur
Burgerlijke vennootschap
Holding
Certificering
Stichtingen - Vzw