Handboek estate planning : Vermogensplanning met effect tijdens bij leven

Schenking

Grondvereisten
Toestemming - Bekwaamheid - Oorzaak - Voorwerp

Vormvereisten
Notariele akte - Handgift - Onrechtstreekse schenking - Vermomde schenking

Definitief karakter
Onherroepelijkheid - Ascendentenverdeling - Inbreng - Inkorting

Schenkingen met modaliteiten
Terugvallen vruchtgebruik
Eventueel vruchtgebruik
Borgstelling en boedelbeschrijving bij aanvang vruchtgebruik
Bevoegdheden vruchtgebruiker: beschikkings- en vervreemdingsverbod, quasi-vruchtgebruik
Onvervreemdbaarheid / onbeslagbaarheid
Fidei commis de residuo
Erfstelling over de hand (art. 1048 BW)