Handboek estate planning : Vermogensplanning met effect na overlijden

Erfrecht en testament in 2005


Inbreng en inkorting


Testamenten
Grondvereisten:      Vormvereisten:   Niet-definitief karakter:

Rechthebbenden
Kwalificatie - Omvang - Plaatsvervulling - Aanwas - Subsidiaire legataris - Duo-legaat

Andere testamentaire modaliteiten
Termijn en voorwaarde: Lasten en modaliteiten:

Indirecte controle
Testamentuitvoerder

Vruchtgebruik