Vermogensplanning in 2005

Huwelijkscontract
echtscheiding en schuldeisers - tweede en volgende relatie -  langst leeft al heeft - keuzebeding met vordering - alsof beding

Bedrijf
aandelen aan toonder - een bedrijf erven zonder belasting te betalen (of schenken aan 2 procent)

Onroerend goed
gesplitste aankoop (met kinderen of vennootschap) - villavennootschappen - buitenland

Schenken
minderjarige kinderen - roerende goederen - handgift - bankgift - (quasi) vruchtgebruik

Testament
fiscale optimalisatie - onterving

Stichting
Belangeloos doel van de Belgische private stichting

Bibliotheek Rechtsgeleerdheid KU Leuven in 2007: zaal 2B plaatskenmerk CIV 5 BE NIJS 2005.