Handboek estate planning : Vermogensplanning met effect na overlijden

Langstlevende

Gemeenschapsselsels - Samenstelling vermogen
Inbreng


Gemeenschpsstelsels - Verdelingsbedingen
Voorafnamebeding - Beding van vooruitmaking - Beding van ongelijke verdeling - Keuzebeding - Clausule van terugname van goederen bij echtscheidingStelsels met scheiding van goederen
Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen - Verrekenbeding