Familiaal vermogensrecht anno 2007

Giften en beschermde personen
Medische attesten - Bekwaamheid (Schenking - Testament - Levensverzekering)

Huwelijksvermogensrecht
Rechtspraak: primair stelsel - wettelijk stelsel - conventionele gemeenschapsstelsels - scheiding van goederen - wijziging huwelijksvermogensstelsel - overgangsrecht


Verrekening van onderhoudsgeld en woonstvergoeding
Voorlopige maatregelen - post-communautaire onverdeeldheid

Huwelijksvoordelen en successieplanning
Bedingen van vooruitmaking - Bedingen van ongelijke verdeling - Verblijvingsbeding onder last
Keuzebeding - Keuzebeding onder last
Sterfhuisclausule of nihilbeding
Stelsels met scheiding van goederen