De stichting volgens Belgisch recht

Soorten

De private stichting en de stichting van openbaar nut

 

Oprichting

Bij authentieke akte

 

Bestuur

Door ten minste 3 bestuurders. Er is geen algemene vergadering

 

Ontbinding

Door de rechtbank van eerste aanleg.

 

Successierechten

Er zijn geen successierechten verschuldigd aangezien het vermogen van de stichting niet in het overmogen van een natuurlijke persoon kan zitten. Wel is er in principe een jaarlijkse taks van 0,17 procent op het vermogen van de stichting.

 

Registratierechten

Bij de inbreng zal men het registratierecht op schenking tussen vreemden verschuldigd zijn.

 

2747.com / law /

contact