Tijdschrift Estate Planning 2005

Handboek Estate Planning - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

De handelingsonbekwame als erfgenaam

Schenken met behoud van bezit - Clausules in schenking of testament om de begiftigde te beschermen tegen schuldeisers - Turbotestament - Het moeilijke huwelijk tussen erfrecht en levensverzekeringen

Private stichting - Origines of foundation

Eot en IPR - Trust en trustachtigen in het nieuwe Belgische IPR

Schenken en vererven van aandelen: stand van zaken van de bijzondere regimes in de drie gewesten.

Notarieel fiscaal maandblad : 2004 - 2005 - 2006 - 2007

Tijdschrift voor notarissen : 2004 - 2005 - 2006 - 2007