Internationale echtscheiding met onderlinge toestemming

Bevoegdheid van de rechter

Europese verordening Brussel IIbis regelt de bevoegdheid in echtscheidingszaken
Artikel 3 Bussel II bis verordening

Bevoegdheid inzake onderhoudsgelden in echtscheidingszaken 


De relevante verwijzingscategorie

Echtscheiding en ontbinding

Onderhoudsverplichtingen

Ouderlijk gezag en beheer van de goederen van het kind

Verdeling van de goederen