De private stichting als instrument voor estate planning

Het belangeloos oogmerk van de private stichting
Artikel 27 VZW-wet


Bijeenhouden van elementen van een patrimonium
Een familie die een mooi kasteel met bijhorende prachtige tuin en bossen bezit, ziet dit stuk familiepatrimonium niet graag verloren gaan. Iedere generatie 27 tot 65 procent van de waarde van het domein aan successierechten betalen is echter fataal. Schenken van dit onroerend vermogen is ook geen optie want de registratierechten op schenking kunnen zelfs tot 80 procent van de waarde van de geschonken goederen oplopen. En dan te weten dat er soms amper geld is om het dak van het kasteel te herstellen. Toch is men rijk volgens het successierecht als men het kapitaal van een kasteel bezit.
En als men dat kasteel nu eens onderbengt in een private stichting ....

En wat met Albert Frere die zijn roerend kapitaal vrij van successierechten in zijn familie wenst te houden? Roerende goederen zijn moeilijk te belasten in het successierecht. Als men 65 procent vraagt, zullen de kapitaalkrachtigste burgers met hun roerend kapitaal het land verlaten. Wat de zeer rijken in Belgie trouwens gedaan hebben. Wie een mooi kasteel erft, moet dan ook de meeste successierechten betalen, hoe arm hij in feite ook is. Onroerend vermogen is een gemakkelijk te belasten vermogen. Maar als men het teveel belast, ontstaat er meestal een tekort aan, tenzij de Staat voor iedereen een woning kan bouwen.