Notarieel familierecht

Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie

Algemene principes van het beding van conventionele terugkeerCombinatie beding van terugkeer en zakelijke subrogatie
De zakelijke subrogatie wordt niet van rechtswege aanvaard.

Indien bijvoorbeeld gelden werden geschonken waarmee de begiftigde een goed heeft gekocht, dan beschikt de schenker enkel over een persoonlijk schuldvorderingsrecht tegenover (de nalatenschap van) de begiftigde.

Beding van zakelijke subrogatie bij beding conventionele terugkeer
Fiscaal oppassen:? artikel 187 W. Reg.