Notarieel familierecht

Artikel 918 BW: ook bij openlijke schenking als voorschot en middel tot definitieve familiale schikkingen?

Er is een belangwekkend interpretatieprobeem gerezen naar aanleiding van het Cassatiearrest van 16 mei 2002 : met name de vraag of artikel 918 BW kan toegepast worden op schenkingen als voorschot op erfdeel.

Eerste strekking
(Christiaan Dewulf) Artikel 918 BW kan geen toepassing meer vinden ten aanzien van openlijke schenkingen die als voorschot op erfenis worden gedaan

Tweede strekking
(Mieke Coene) Bij inbreng zal de verrekening van de volle waarde van het geschonken goed moeten gebeuren, maar in waarde (ook al gaat het om inbreng van een onroerend goed).

schenking