Notarieel fiscaal recht

De tarieven en het progressievoorbehoud in het schenkings- en successierecht over de drie gewesten heen anno 2006


Schenkingsrechten: tarieven, progressievoorbehoud